دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶

انجمن صنفی پرورش دهنگان قارچ خوراكي همچون ديگر تشكلهاي صنفي به لحاظ لزوم هماهنگي بين توليد كنندگان از يك سو و ارگانها و نهادهاي دولتي از سوي ديگر تشكيل گرديد. در بين سال هاي 1362-72 كه بيشترين پروانه تاسيس توليد و پرورش قارچ از سوي وزارت جهاد كشاورزي صادر و واحدها يكي پس از ديگري احداث شد . كمبود تشكلي كه بتواند چه در بخش آموزش و فرهنگ و چه در زمينه توليد ، ...
 
 
عضویت در سایت |  رمز عبور را فراموش کردم